Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠÚTOVÁ, Lucia. Zdroje konkurenčnej výhody firmy v medzinárodnom podnikaní v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠURINČÍKOVÁ, Zuzana. Spoločenská zodpovednosť dodávateľsko-odberateľského reťazca potravín : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. MIKULÁŠ, Ľubomír. Zdroje konkurenčnej výhody firmy v medzinárodnom podnikaní v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. KASAN, Radoslav. Elektromobilita ako inovácia zameraná na udržateľnosť automobilového priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. PATRNČIAKOVÁ, Veronika. Vplyv kultúry na environmentálne správanie obyvateľstva vybranej krajiny : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. POPOVIČOVÁ, Dominika. Konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v regióne západného Balkánu : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠOOŠ, Kristián. Transformácia súčasných obchodných modelov : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. BÉREŠ, Šimon. Korporátna kultúra v zahraničných firmách a sexuálne obťažovanie na pracovisku : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. BLAZSEKOVÁ, Alexandra. Greenwashing : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. BERNADIČOVÁ, Dominika. Konkurencieschopnosť firiem v digitálnej ére : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha