Výsledky vyhľadávania

 1. DRÁBIKOVÁ, Veronika. Vplyv spoločenskej zodpovednosti firiem na ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha

 2. PALUŠKOVÁ, Hana. Riadenie spoločenskej zodpovednosti firiem a jej implementácia v rámci udržateľnej podnikateľskej stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. CÍBIKOVÁ, Andrea. Zodpovedné obstarávanie konfliktných minerálov a jeho dopady na konkurencieschopnosť firiem : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. ČERVENKO, Branislav. Stratégia vybranej zahraničnej firmy na slovenskom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. ZENTKOVÁ, Lucia. Mýtus etického spotrebiteľa a globálnej etickej spotreby : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. DANÍŽEKOVÁ, Liliana. Udržateľná spotreba a výroba v medzinárodnom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. LJUBOVIČ, Leon. Marketing v rozvojových krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠKORVAGOVÁ, Simona et al. Postoj k zodpovednému podnikaniu firiem v kakaovom priemysle. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 197-208 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. SIROTKA, Martin. Medzinárodná marketingová stratégia v rozvojových krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 10. PAULÍNYOVÁ, Nikola. Marketingové stratégie pre tzv. spodok pyramídy : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha