Výsledky vyhľadávania

 1. JACKO, Tomáš - KLIMOVSKÝ, Daniel - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Dilemma of Autonomy vs. Supervision in the Local Self-Government System in Slovakia. In A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities. colloquium. A Threat to Autonomy? Control and Supervision of Local and Regional Government Activities : proceedings of the colloquium of Erlange-Nürnberg (2015). - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2018. ISBN 978-2-37032-152-7. ISSN 2491-1194, pp. 131-146. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok

 2. ŽÁRSKA, Elena et al. Verejná správa. Recenzenti: František Ochrana, Tomáš Jacko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 354 s. [25,15 AH]. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-225-4228-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 3. VITÁLIŠOVÁ, Katarína. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Recenzenti: Juraj Nemec, Daniel Klimovský. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 227 s. Studia oeconomica, 50. ISBN 978-80-557-0924-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. MATTOŠ, Boris - KYŠKA, Roland. Public diplomacy in digital age: new perspectives in the dynamics of change in international relations. In Selected topics in change management. - Novo Mesto : Faculty of Organization Studies, 2015. ISBN 978-961-6974-01-1, p. 78-91 [1,3 AH] online. Dostupné na : <http://www.fos.unm.si/media/pdf/Monografije/Selected_topics_on_change_management.pdf>
  článok

  článok

 5. KLIMOVSKÝ, Daniel. Ženy v komunálnej politike v Európskej únii: diskusia o implementácii volebnýćh kvót v rôznorodých systémoch územnej samosprávy. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. ISSN 0049-1225, 2015, roč. 47, č. 5, s. 504-526.
  článok

  článok

 6. Young public policy makers jamboree: living out of stereotypes. Young public policy makers case studies: living out of stereotypes : Bratislava, Slovak Republic, 26.-28. march 2014 [elektronický zdroj]. 1st ed. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. online [114 s.]. 21320249. ISBN 978-80-89013-70-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 455 s. Ekonómia, 483. KEGA 009EU-4/2011. ISBN 978-80-8168-002-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ČERNĚNKO, Tomáš - FERČÍKOVÁ, Veronika. Innovative approaches in measuring performance of local public services through satisfaction and trust. In Young public policy makers jamboree: living out of stereotypes. Young public policy makers case studies: living out of stereotypes : Bratislava, Slovak Republic, 26.-28. march 2014. - Bratislava : NISPAcee Press, 2014. ISBN 978-80-89013-70-8, s. 35-41 online.
  článok

  článok

 9. ŽÁRSKA, Elena et al. Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice. Oponenti Viera Papcunová, Eva Balážová. Bratislava, 2013. [40 s.]. KEGA 009EU-4/2011.
 10. KLIMOVSKÝ, Daniel. Aký kraj, taký mrav - i samospráva. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok