Výsledky vyhľadávania

 1. HURNÍKOVÁ, Lucia. Ľudské práva vo vonkajších vzťahoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 94 s.
  kniha

  kniha


 2. LAUKOVÁ, Aneta. Spolupráca medzi Európskou úniou a Nórskom : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha


 3. BIELIKOVÁ, Klaudia. Perspektíva vstupu Čiernej Hory do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha


 4. FROLO, Emil. Právo slobody pohybu a pobytu vyplývajúce z občianstva EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. HURNÁ, Lucia. Inštitút posilnenej spolupráce v kontexte európskej integrácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 214-220 CD-ROM. VEGA 1/1083/12.
  článok

  článok


 6. HURNÁ, Lucia. Europeanisation of Slovak asylum Law. In Europeanisation of Public Law in Poland and Slovakia : praca zbiorowa. - Bielsko-Biala : Wydawnictvo Wyższej Szkoly Finansów i Prawa w Bielsku-Bialej, 2014. ISBN 978-83-61310-29-7, s. 56-70.
  článok

  článok


 7. ADAMÍK, Peter. Pôsobenie politických skupín v Európskom parlamente : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha


 8. HURNÁ, Lucia. European citizens` initiative. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 142-148.
  článok

  článok


 9. HUSÁROVÁ, Barbora. Medzinárodné zmluvy ako prameň práva Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2013. 61 s.
  kniha

  kniha


 10. SAKOVÁ, Michaela. Cezhraničné poskytovanie služieb v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha