Výsledky vyhľadávania

 1. HURNÁ, Lucia. Inštitút posilnenej spolupráce v kontexte európskej integrácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 214-220 CD-ROM. VEGA 1/1083/12.
  článok

  článok


 2. HURNÍKOVÁ, Lucia. Ľudské práva vo vonkajších vzťahoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 94 s.
  kniha

  kniha


 3. LAUKOVÁ, Aneta. Spolupráca medzi Európskou úniou a Nórskom : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. BIELIKOVÁ, Klaudia. Perspektíva vstupu Čiernej Hory do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha


 5. FROLO, Emil. Právo slobody pohybu a pobytu vyplývajúce z občianstva EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. HURNÁ, Lucia. Europeanisation of Slovak asylum Law. In Europeanisation of Public Law in Poland and Slovakia : praca zbiorowa. - Bielsko-Biala : Wydawnictvo Wyższej Szkoly Finansów i Prawa w Bielsku-Bialej, 2014. ISBN 978-83-61310-29-7, s. 56-70.
  článok

  článok


 7. ADAMÍK, Peter. Pôsobenie politických skupín v Európskom parlamente : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha


 8. HURNÁ, Lucia. Priestor slobody bezpečnosti a spravodlivosti v kontexte európskej integrácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 104-115. VEGA 1/1083/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  článok

  článok


 9. FEKETEOVÁ, Nina. Osobitné postavenie Dánska ako členskej krajiny Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2013. 74 s.
  kniha

  kniha


 10. LEŠKOVÁ, Lívia. Aktuálne výzvy v rámci schengenskej spolupráce : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha