Výsledky vyhľadávania

 1. HURNÍKOVÁ, Lucia. Ľudské práva vo vonkajších vzťahoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 94 s.
  kniha

  kniha

 2. LAUKOVÁ, Aneta. Spolupráca medzi Európskou úniou a Nórskom : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. BIELIKOVÁ, Klaudia. Perspektíva vstupu Čiernej Hory do Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. ADAMÍK, Peter. Pôsobenie politických skupín v Európskom parlamente : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 78 s.
  kniha

  kniha

 5. FROLO, Emil. Právo slobody pohybu a pobytu vyplývajúce z občianstva EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Hurná. Bratislava, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. HURNÁ, Lucia. Inštitút posilnenej spolupráce v kontexte európskej integrácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 214-220 CD-ROM. VEGA 1/1083/12.
  článok

  článok

 7. HURNÁ, Lucia. Europeanisation of Slovak asylum Law. In Europeanisation of Public Law in Poland and Slovakia : praca zbiorowa. - Bielsko-Biala : Wydawnictvo Wyższej Szkoly Finansów i Prawa w Bielsku-Bialej, 2014. ISBN 978-83-61310-29-7, s. 56-70.
  článok

  článok

 8. HURNÁ, Lucia. Petičné právo vyplývajúce z občianstva Európskej únie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 3, s. 39-54 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. HURNÁ, Lucia. European citizens` initiative. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 142-148.
  článok

  článok

 10. HURNÁ, Lucia. Priestor slobody bezpečnosti a spravodlivosti v kontexte európskej integrácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 104-115. VEGA 1/1083/12. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  článok

  článok