Výsledky vyhľadávania

  1. BARTOŠ, Michael - KUŠOVÁ, Drahomíra - TĚŠITEL, Jan. Amenitní migrace - specifická forma migrace obyvatel. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 103-108. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0111053/Auspicia-2-2009.pdf>
    článok

    článok

  2. BARTOŠ, Michael - KUŠOVÁ, Drahomíra. Amenitní migrace jako specifická forma globální migrace obyvatel a její vliv na kvalitu života. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005. ISSN 0044-4863, 2005, roč. 39, č. 6, s. 315-318.
    článok

    článok