Výsledky vyhľadávania

 1. WOLTEMAR, Richard - FABUŠ, Michal. Investičné a obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami MERCOSUR-u. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 155-165. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok

 2. PADÁČOVÁ, Klaudia. Spoločná obchodná politika EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. DRŽKA, Michal. Európska menová únia : diplomová práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠIROKÁ, Veronika. Ekonomický vývoj Japonska : diplomová práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 88 s.
  kniha

  kniha

 5. RENDEK, Ervín. Turecko a jeho pozícia v začleňovaní do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 55 s.
  kniha

  kniha

 6. JÁNOŠKOVÁ, Jana. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. HRIVNÁKOVÁ, Petra. Lisabonská zmluva a jej prínos pre členské štáty EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. ČAS, Marcel. Hospodárska a menová únia ako jeden z cieľov EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. VALENTÍNYOVÁ, Natália. Lisabonská zmluva : diplomová práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. SMATANOVÁ, Lucia. Energetická politika EÚ - súčasný stav a vízia do budúcnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Richard Woltemar. Bratislava, 2011. 35 s.
  kniha

  kniha