Výsledky vyhľadávania

 1. PAVLÍKOVÁ, Lucia. Implementácia mobilnej aplikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠOLTÉS, Peter. Porovnanie agilných metodologií vývoja softvéru : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. DUCHLÁNSKY, Roman. React native modules : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. KIŠOŇ, Branislav. Cloud computing pre malé a stredné podniky : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 5. MOLNÁR, Pavol. Ecmascript : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 6. ŠUREK, Martin. Komparatívna analýza vývojových prostredí pre mobilné aplikácie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 7. BAŽO, Dávid. Vyvoj hybridnej mobilnej aplikacie v prostredi React Native : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 8. PROCHYRA, Alex. SEO optimalizácia webových stránok : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 9. JACKO, Tomáš - JACKOVÁ, Jana. Využitie e-learningového systému Aropä pri výučbe predmetu etika, korupcia a transparentnosť. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-6] online. KEGA 009KU-4/2017.
  článok

  článok


 10. SADVAKASSOVA, Aigul - SERIK, Meruert - KULTAN, Jaroslav. Methodological principles of cloud technology application in education. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok