Výsledky vyhľadávania

 1. VLASKO, Martin. LiveCD ako pomôcka pri výučbe predmetov na Ekonomickej univerzite. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2510-7, s. 130-134.
  článok

  článok

 2. VLASKO, Martin. Využitie business intelligence pri rozhodovacích procesoch. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 315-318.
  článok

  článok

 3. VLASKO, Martin. Využitie Business Intelligence pri rozhodovacích procesoch : dizertačná práca. Škol. Peter Závodný. Bratislava, 2008. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. VLASKO, Martin. Protokol IP a čínsky internet novej generácie. In AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2465-0.
  článok

  článok

 5. VLASKO, Martin. Internet Protocol Version 6. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 461-464.
  článok

  článok