Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŠOVIČ, Ján. Nový návrh právnej úpravy centrálnych depozitárov cenných papierov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Apríl. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 2. KAŠŠOVIČ, Ján. Nový európsky finančný dohľad. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Január. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010Jan2HotKassovic.doc>
  článok

  článok


 3. KAŠŠOVIČ, Ján. Čo predchádzalo vzniku Lamfalussyho procesu. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Marec_3_Lamfalussyho%20procesKassovic.doc>
  článok

  článok


 4. KAŠŠOVIČ, Ján. Solvency II. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 5. KAŠŠOVIČ, Ján. Solvency II. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Apríl. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_Solvency_2_pokracovanie.doc>
  článok

  článok


 6. KAŠŠOVIČ, Ján. Lamfalussyho prístup k regulácii finančného trhu a vývoj jednotného finančného trhu : dizertačná práca. Škol. Jozef Makúch. Bratislava, 2010. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. KAŠŠOVIČ, Ján. Ratingové agentúry. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2009. ISSN 1336-5711, 2009, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2009casopis/2009JunHotRatingoveAgenturyKassovic.doc>
  článok

  článok


 8. KAŠŠOVIČ, Ján. Lamfalussy proces. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar4_2008HotLamfalussy.doc>
  článok

  článok