Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 340  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0012086^"
 1. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - NAGY, Ladislav. Financie v praxi a sociálne siete. Recenzenti: Miloš Bikár, Katarína Vavrová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. [157 s.] [7,50 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-047-6.
 2. NAGY, Ladislav - MOLNÁR, Petronella - HEGEDŰS, Szilárd. Finačná situácia maďarských a slovenských podnikov verejnoprospešných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 230-238 online.
  článok

  článok

 3. HEGEDŰS, Szilárd - LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tükrében. In Új magyar közigazgatás. - Gödöllő : Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, 2018. ISSN 2060-4599, 2018, évf. 11, sz. 3, o. 9-16.
  článok

  článok

 4. NAGY, Ladislav. Slovakian Monetary Policy in Historical Context. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 34-41. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 5. LENTNER, Csaba et al. Comparative Analysis of the Process for Compliance with the European Charter of Local Self-government in the Czech Republic, Hungary and Slovakia - with Special Emphasis on Economic Conditions and Hungarian Atypical Features. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 173, no. 9-10, pp. 10-18 online.
  článok

  článok

 6. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Kvantifikácia vzťahu rizika a výnosnosti kapitálu. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 12-21. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 7. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav - HEGEDŰS, Szilárd. Az Önkormányzati feladatellátási- és finanszírozási rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése Csehország, Szlovákia és Magyarország vonatkozásában. In Miskolci Jogi Szemle : a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának folyóirata. - Miskolc : Egyetemi Kiadó. ISSN 1788-0386, 2018, évf. 13, sz. 2, o. 17-36.
  článok

  článok

 8. NAGY, Ladislav. Gondolatok a pénzügyi kultúra társadalmi jelentőségéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín. ISSN 1335-4361, 2018, évf. 20, sz. 4, o. 81-95. Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica SENOHT2018-31.
  článok

  článok

 9. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 10. HYRÁNEK, Eduard et al. The Economic-Mathematical Nature of the HGN Model Concept as a Tool for Measuring Performance of Enterprises. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 3, s. 309-325. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.