Výsledky vyhľadávania

 1. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7.

 2. STRANIANKOVÁ, Ivana. Daňové a odvodové zaťaženie v živnostenskom podnikaní v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 41 s.
  kniha

  kniha


 3. NAGY, Ladislav. [Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről]. In Fórum Társadalomtudományi szemle. - Somorja : Fórum Kissebségkutató Intézet, 2017. ISSN 1335-4361, 2017, évf. 19, sz. 3, o. 173-175. Recenzia na: Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek a neoliberális piacgazdasági átmenetről és a 2010 óta alkalmazott nem konvencionális eszközökről / Csaba Lentner. - Budapest : Akadémia Kiadó, 2016.
  článok

  článok


 4. DEÁKOVÁ, Tímea. Posúdenie vývoja finančnej a výnosovej situácie obchodného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 5. AMBRUSOVÁ, Erika. Zhodnotenie faktorov determinujúcich finančnú situáciu poľnohospodárskeho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 6. MADARÁSZ, Tibor. Inštitucionálny a neinštitucionálny trh private equity v krajinách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. HOLÁSEK, Patrik. Možnosti získavania vlastného a cudzieho kapitálu v malých a stredných podnikoch SR : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha


 8. NAGY, Ladislav. Impact of the tax system on the competitiveness of businesses and capital inflow : International comparison within the CEE region. - Registrovaný: Web of Science. In Public finance quarterly : journal of public finance. - Budapest : Publishing House of Hungarian Official Gazettes, 2017. ISSN 0031-496X, 2017, no. 1, pp. 22-38.
  článok

  článok


 9. NAGY, Ladislav. Oceňovanie finančných záväzkov (obligácií) v účtovníctve podľa IFRS/IAS. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4469-6, s. 43-52. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 10. NAGY, Ladislav. [Zmena politického režimu a finančná politika]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 100-101 online. Recenzia na: Zmena politického režimu a finančná politika / Lentner, Csaba. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2016. ISBN 978-963-05-9804-0.
  článok

  článok