Výsledky vyhľadávania

 1. FRIČ, Oto. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti ako komponentu rozhodovania o investíciách vo vybranom odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Oľga Miková. Bratislava, 2013. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. FRIČ, Oto. Rozhodovanie o obnove dlhodobého majetku v distribúcii elektriny. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. FRIČ, Oto. Riadenie investícií v spoločnostiach v odvetví distribúcie elektriny. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-5].
  článok

  článok

 4. FRIČ, Oto. Outsourcing ako súčasť ozdravenia spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-5.
  článok

  článok

 5. FRIČ, Oto. Obchodná Due diligence ako súčasť investovania Private equity. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok

 6. FRIČ, Oto. Záchranný kapitál a jeho vstup do spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 7. FRIČ, Oto. Zvyšovanie výkonnosti podnikov po akvizícii prostredníctvom downsizingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok