Výsledky vyhľadávania

 1. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Platobná (ne)disciplína vo verejnom sektore. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 86-95.
  článok

  článok

 2. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Omeškanie platieb nie je výsadou len súkromných podnikov. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č. 6, s. 8-14.
  článok

  článok

 3. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Význam podnikateľskej etiky pri predchádzaní platobnej neschopnosti. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 74-79.
  článok

  článok

 4. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Predchádzanie druhotnej platobnej neschopnosti dodržiavaním neformálnych pravidiel podnikania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 681-686.
  článok

  článok

 5. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Rozhodovanie o poskytnutí obchodného úveru. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 3, s. 151-155.
  článok

  článok

 6. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Platobné podmienky ako prostriedok predchádzania platobnej neschopnosti. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 5, s. 304-308.
  článok

  článok

 7. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Manažment pohľadávok, metódy riešenia platobnej neschopnosti podniku : dizertačná práca. Škol. Elena Fetisovová. Bratislava, 2009. 194 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie efektívnosti manažmentu pohľadávok. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7574, 2008, č. 8, s. 459-464.
  článok

  článok

 9. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Predchádzanie platobnému riziku hodnotením bonity odberateľa metódou Balance scorecard. In Zborník z vedeckého seminára Katedry podnikových financií : rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ 1/3820/06. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2670-8, s. 85-90.
  článok

  článok

 10. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Vlastné verzus cudzie zdroje financovania podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7574, 2008, č. 7, s. 390-394.
  článok

  článok