Výsledky vyhľadávania

 1. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Education as crucial factor of economic growth in the process of globalization. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. Special edition, s. 87-99. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123473/scipap-c-se.pdf>
  článok

  článok


 2. KOCOUREK, Aleš - NEDOMLELOVÁ, Iva. Makroekonomie I : repetitorium a praktikum. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 245 s. [13,62 AH]. ISBN 978-80-7372-717-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. KOCOUREK, Aleš - NEDOMLELOVÁ, Iva. Studie platnosti Jonesových-Romerových stylizovaných faktů o růstu. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. 171-180.
  článok

  článok


 4. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Comparative analytic study on applicability of Jones-Romer new stylized facts on growth. In Liberec economic forum 2011 : proceedings of the 10th international conference [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical University of Liberec, 2011. ISBN ISBN 978-80-7372-755-0, s. 338-347.
  článok

  článok


 5. KRAFT, Jiří et al. Development of the economic theory in the context of economic integration and globalization – presentation of research results. In The EU as a global actor. From the inside out: The internal development of the European Union and its future role in an independent world : International conference, Berlin July 7th - 10th 2011 [elektronický zdroj]. - Berlin : Institute for Cultural Diplomacy, 2011, s. [1-18]. Dostupné na : <http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/participant-papers/eu/Development-of-the-Economic-Theory.pdf>
  článok

  článok


 6. KRAFT, Jiří - NEDOMLELOVÁ, Iva - PETŘÍČEK, Martin. Personnel decision making of chosen Czech banking subjects during the economic recession. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. ISSN 1338-4465, 2011, č. 2, s. 6-15. Dostupné na : <http://ctp.uninova.sk/ctp.nsf/0/327C3BE35DB45942C12579AB0040FD18/$FILE/CaKS_2-2011---clanok_01.pdf>
  článok

  článok


 7. NEDOMLELOVÁ, Iva. Theoretical and methodological approaches to economic development, economic growth and regional development. In The Uniqueness of municipalities in region : Innovative approach to regions as cornerstones of entrepreneurial environment. - Saarbrücken : LAMBERT Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8473-1124-9, s. 19-23.
  článok

  článok


 8. NEDOMLELOVÁ, Iva. Vybrané teorie ekonomického růstu. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 203 s. [9,31 AH]. GA ČR 402/09/0592. ISBN 978-80-7372-801-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. NEDOMLELOVÁ, Iva. Teoreticko-metodologické přístupy k problematice ekonomické krize. In Hospodářská krize : vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-678-2, s. 13-32 [1,327 AH].
  článok

  článok


 10. 10.Úvod

  NEDOMLELOVÁ, Iva. Úvod. In Odraz globalizace v současné ekonomické teorii a realitě. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-814-4, s. 7-8.
  článok

  článok