Výsledky vyhľadávania

 1. KRAFT, Jiří et al. Development of the economic theory in the context of economic integration and globalization – presentation of research results. In The EU as a global actor. From the inside out: The internal development of the European Union and its future role in an independent world : International conference, Berlin July 7th - 10th 2011 [elektronický zdroj]. - Berlin : Institute for Cultural Diplomacy, 2011, s. [1-18]. Dostupné na : <http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/participant-papers/eu/Development-of-the-Economic-Theory.pdf>
  článok

  článok


 2. KRAFT, Jiří - NEDOMLELOVÁ, Iva - PETŘÍČEK, Martin. Personnel decision making of chosen Czech banking subjects during the economic recession. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. ISSN 1338-4465, 2011, č. 2, s. 6-15.
  článok

  článok


 3. NEDOMLELOVÁ, Iva. Comparison of macroeconomic development of the EU and Japan in last two decades. In Textile industry technology : proceedings of higher education institutions. - Ivanovo : State Textile Academy, 2011. ISSN 0021-3497, 2011, no. 7, s. 32-35.
  článok

  článok


 4. NEDOMLELOVÁ, Iva. Slovo na závěr. In Mikroekonomie II. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-770-3, s. 194-195.
  článok

  článok


 5. NEDOMLELOVÁ, Iva. Lidský kapitál - měření, souvislosti, prognózy. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2011. ISSN 1212-3609, 2011, roč. 14, č. 4, s. 141-142. Recenzia na: Lidský kapitál : měření, souvislosti, prognózy / Petr Mazouch, Jakub Fischer. - Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2011. - ISBN 978-80-7400-380-6.
  článok

  článok


 6. NEDOMLELOVÁ, Iva. Vybrané teorie ekonomického růstu. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 203 s. [9,31 AH]. GA ČR 402/09/0592. ISBN 978-80-7372-801-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOCOUREK, Aleš - NEDOMLELOVÁ, Iva. Makroekonomie I : repetitorium a praktikum. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 245 s. [13,62 AH]. ISBN 978-80-7372-717-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. NEDOMLELOVÁ, Iva. Teoreticko-metodologické přístupy k problematice ekonomické krize. In Hospodářská krize : vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-678-2, s. 13-32 [1,327 AH].
  článok

  článok


 9. 9.Úvod

  NEDOMLELOVÁ, Iva. Úvod. In Odraz globalizace v současné ekonomické teorii a realitě. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-814-4, s. 7-8.
  článok

  článok


 10. NEDOMLELOVÁ, Iva. Metodologická východiska ekonomie a metodologie použitá v monografii. In Odraz globalizace v současné ekonomické teorii a realitě. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-814-4, s. 9-12.
  článok

  článok