Výsledky vyhľadávania

 1. RAKOVSKÁ, Katarína. Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Statistical software in products of insurance. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 23 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Software applications in pension funds. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 22 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 111 s. [6,79 AH]. ISBN 978-80-225-4064-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 5. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Data simulation in health insurance. In Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied. Vedecká konferencia. Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 30. júna – 2. júla 2014, vzdelávacie zariadenie EU, Virt, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3872-5, s. 23 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Markovove reťazce v poistení kritických ochorení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 180-188.
  článok

  článok

 7. KOVALIČKOVÁ, Veronika. Aktuárske metódy v zdravotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2014. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. VRANKA, Miroslav. Štatistické skúmanie závislosti medzi vybranými ukazovateľmi : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2014. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. HAMŠÍKOVÁ, Monika. Analýza vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja SR : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2014. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. DEÁK, Anikó. Numerické riešenie niektorých matematických úloh : diplomová práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2013. 61 s.
  kniha

  kniha