Výsledky vyhľadávania

 1. GOGOLA, Ján. Quantification of longevity risk for pension insurance in V4 Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 751-762.
  článok

  článok


 2. GOGOLA, Ján. Spôsob permanentnej úpravy výšky poistného v neživotnom poistení. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 134-142.
  článok

  článok


 3. GOGOLA, Ján. Durácia ako nástroj riadenia rizík. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 53-69.
  článok

  článok


 4. KROMKA, Peter. Odhad technických rezerv na poistné plnenie v neživotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha


 5. ŽIVČÁKOVÁ, Mária. GLM a odhad technických rezerv : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha


 6. HLAVÁČOVÁ, Miroslava. Oceňovanie opcií : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha


 7. LAURINCOVÁ, Petra. Investovanie - riziko versus výnosnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha


 8. MARKO, Ján. Durácia - nástroj na riadenie finančných rizík : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 42 s.
  kniha

  kniha


 9. FECENKO, Jozef - GOGOLA, Ján. Zmena štandardného rizika v modeloch prirážok a zliav. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 4-12. VEGA 1/0931/11.
  článok

  článok


 10. GOGOLA, Ján. Some deterministic methods to estimate reserves in general insurance. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0, s. 159-169.
  článok

  článok