Výsledky vyhľadávania

 1. GOGOLA, Ján. Quantification of longevity risk for pension insurance in V4 Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 8, s. 751-762.
  článok

  článok

 2. GOGOLA, Ján. Spôsob permanentnej úpravy výšky poistného v neživotnom poistení. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 134-142.
  článok

  článok

 3. GOGOLA, Ján. Durácia ako nástroj riadenia rizík. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 2, s. 53-69.
  článok

  článok

 4. ŽIVČÁKOVÁ, Mária. GLM a odhad technických rezerv : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. HLAVÁČOVÁ, Miroslava. Oceňovanie opcií : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. KROMKA, Peter. Odhad technických rezerv na poistné plnenie v neživotnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. LAURINCOVÁ, Petra. Investovanie - riziko versus výnosnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. MARKO, Ján. Durácia - nástroj na riadenie finančných rizík : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2013. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. KURTOVÁ, Alena. Dôchodkový systém v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. GREGOROVÁ, Tamara. VaR ako nástroj na meranie trhových rizík : diplomová práca. Školiteľ: Ján Gogola. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha