Výsledky vyhľadávania

  1. HORODNÍKOVÁ, Jana - RYBÁR, Radim. Význam inovatívnych prístupov v IS a IT pre manažment ľudských zdrojov. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2009. ISSN 1212-690X, 2009, č. 11, s. 29-31.
    článok

    článok

  2. KUDELAS, Dušan - RYBÁR, Radim. Aspekty uplatnenia veternej energetiky na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. ISSN 0044-4863, 2006, roč. 40, č. 3, s. 133-136.
    článok

    článok