Výsledky vyhľadávania

 1. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Vývojové tendencie a aspekty úspešnosti zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov na základe vybraných ukazovateľov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 114-124 online. VEGA 1/0569/18 (50%), KEGA 025EU-4/2018 (50%).
  článok

  článok

 2. DEÁKOVÁ, Stanislava - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha minimálnej mzdy v novodobom systéme odmeňovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 106-113 online. VEGA 1/0569/18 (50%), KEGA 025EU-4/2018 (50%).
  článok

  článok

 3. MARTINKOVIČ, Maroš. Nástroje stabilizácie ľudského kapitálu a ich využitie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. KISSOVÁ, Jana - DEÁKOVÁ, Stanislava. Vybrané aspekty spotrebiteľského vzdelávania v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 272-281 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Motivácia zamestnancov – zamestnanecké benefity. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 132-140 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 6. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. III. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 101 s. ISBN 978-80-210-9755-1.
 7. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Use of Localisation Methods in Human Capital Stabilization. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 38-46 online. VEGA 1/0569/18, KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. DUBNÁ, Michaela. Analýza motivačných nástrojov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠINKOVIČOVÁ, Lucia. Súčasné podnikateľské príležitosti v segmente služieb – vypracovanie podnikateľského projektu : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. VEDRŐDI, Gábor. Analýza nástrojov komunikačnej politiky podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislava Deáková. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha