Výsledky vyhľadávania

 1. VAĎUROVÁ, Zuzana. Riadenie pracovného výkonu a miera jeho zavedenia v slovenských podnikoch. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-8].
  článok

  článok


 2. VAĎUROVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Managing employees' performance in conditions of Slovak economy. In Human resources management and ergonomics. - Žilina : University of Žilina, 2010. ISSN 1337-0871, 2010, vol. 4, no. 1, pp. 89-99.
  článok

  článok


 3. BIELIKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie zamestnancov ako východisko riadenia pracovného výkonu : bakalárska práca. Škol. Zuzana Vaďurová. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha


 4. VAĎUROVÁ, Zuzana. Hodnotenie zamestnancov ako súčasť riadenia pracovného výkonu : dizertačná práca. Škol. Anna Kachaňáková. Bratislava, 2009. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. BUKOVIČ, Peter. Riadenie pracovného výkonu v ťažobnom podniku : bakalárska práca. Škol. Zuzana Vaďurová. Bratislava, 2009. 57 s.
  kniha

  kniha


 6. DESAT, Miroslav. Nehmotné formy odmeňovania a ich vplyv na motiváciu zamestnancov : bakalárska práca. Škol. Zuzana Vaďurová. Bratislava, 2009. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. DUCÁR, Matej. Motivácia a nehmotné formy odmeňovania : bakalárska práca. Škol. Zuzana Vaďurová. Bratislava, 2009. 50 s.
  kniha

  kniha


 8. VAĎUROVÁ, Zuzana. Vplyv riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-7].
  článok

  článok


 9. VAĎUROVÁ, Zuzana. Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v podnikoch na Slovensku – výsledky výskumu 2006-2008. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
  článok

  článok


 10. VAĎUROVÁ, Zuzana. Moderné trendy prenikajúce do oblasti hodnotenia zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty) [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok