Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - DARMO, Ľubomír. Financial Literacy Survey in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 2327-2570, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 39-56. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 2. LENNEROVÁ, Ivana - TRNOVSKÝ, Karol. PostCovid oživenie slovenskej ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-11] online. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. TRNOVSKÝ, Karol - LENNEROVÁ, Ivana. Koronakríza vo svetovej a domácej ekonomike. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 106-114 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 4. ZÁVODNÝ, Ľubomír. Pozitíva a negatíva vyplývajúce z členstva krajín v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. TOMŠA, Daniel. Význam mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. MATEJKA, Martin. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť eura : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol. The Central Bank Independence in the "New" World. In 7th Annual Winter Global Business Conference 2019. Innovation Institute International Winter Conference. Winter Global Business Conference and Winter Global Education, Teaching & Learning Conference : Innovation Institute International Winter Conferences 2019 : conference proceedings : January 28th - February 1st, 2019, Tignes, France. - Zagreb : Innovation Institute, 2019. ISSN 2584-6302, pp. 91-97. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 8. LENNEROVÁ, Ivana - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - TRNOVSKÝ, Karol. Príčiny a dopady pracovnej migrácie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 9. LENNEROVÁ, Ivana - TRNOVSKÝ, Karol. Súčasná situácia v oblasti migrácie. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 10. TRNOVSKÝ, Karol. Zhodnotenie oživenia svetovej ekonomiky posledných rokov. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 345-350 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok