Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠEK, Miloš. Medzinárodná migrácia významný činiteľ sociálno-ekonomického rozvoja. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 533-538. VEGA 1/0802/08.
  článok

  článok


 2. ONDRUŠEK, Miloš. Medzinárodná migrácia - významný činiteľ sociálno-ekonomického rozvoja svetových regiónov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 2, s. 35-47. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0141534/MV2010-2.pdf>
  článok

  článok


 3. ONDRUŠEK, Miloš - MARKOVIČ, Andrej. Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónov. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019, 2010, roč. 9, č. 1, s. 75-85.
  článok

  článok


 4. MARKOVIČ, Andrej - ONDRUŠEK, Miloš. Vplyv svetovej hospodárskej krízy na medzinárodnú mobilitu pracovných síl (fenomén reverznej migrácie). In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 462-472.
  článok

  článok


 5. ONDRUŠEK, Miloš. Medzinárodná migrácia a Európska únia : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Lipková. Bratislava, 2008. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. ONDRUŠEK, Miloš. Medzinárodná migrácia možné riešenie negatívnych dôsledkov demografického vývoja v SR. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = actual issues in world economics and politics. - Bratislava : Ekonóm, 2008. ISSN 1337-0715, 2008, roč. 3, č. 1, s. 24-36. VEGA 1/0802/08. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0082053/A2008-1.pdf>
  článok

  článok


 7. ONDRUŠEK, Miloš. Generálny tajomník OSN - Javier Pérez de Cuéllar de la Guerra. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2576-3, s. 569-570.
  článok

  článok


 8. ONDRUŠEK, Miloš. Kvantitatívna stránka súčasného stavu populácie a vývojové trendy medzinárodnej migrácie v Európskej únii. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2576-3, s. 553-568. VEGA 1/0802/08.
  článok

  článok


 9. LIPKOVÁ, Ľudmila et al. Európska únia : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 282 s. ISBN 978-80-225-2316-5. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]

 10. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor zborníka: Ľudmila Lipková, zostavovateľ zborníka: Miloš Ondrušek. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2410-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha