Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok

 2. BOSÁKOVÁ, Lucia et al. Doing business abroad: utility function model for country selection in preliminary screening phase. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 53-68.
  článok

  článok

 3. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  článok

  článok

 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. Reviewers: Michal Pružinský, Vanda Lieskovská. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2015. 100 s. [4,94 AH]. VEGA 1/0339/10. ISBN 978-90-818529-6-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Indikátory vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a krajín V4. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 1, s. 14-23 online.
  článok

  článok

 6. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Konštrukcia kompozitného indikátora vývoja ekonomiky Slovenskej republiky. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 2, s. 12-20 online. VEGA 1/0519/12 "Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy".
  článok

  článok

 7. MURA, Ladislav et al. Quantitative Financial Analysis of Small and Medium Food Enterprises in a Developing Country. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in Business & Economics. - Vilnius : Vilnius university. ISSN 2538-872X, 2015, vol. 14, no. 1, pp. 212-224.
  článok

  článok

 8. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska a ich porovnanie s vybranými európskymi krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ŠESTÁK, Alexander. Použitie štatistických metód pri optimalizácii skladových zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. RAČKOVÁ, Michaela. Štatistická analýza predaja vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha