Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health [elektronický zdroj]. - London : BIOMED Central, 2016. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok


 2. ANDREJKOVIČ, Marek et al. Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0519/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0519/12.

 3. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. Reviewers: Michal Pružinský, Vanda Lieskovská. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2015. 100 s. [4,94 AH]. VEGA 1/0339/10. ISBN 978-90-818529-6-8.

 4. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In Acta montanistica slovaca : international scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : Technical university of Košice, 2015. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  článok

  článok


 5. ANDREJKOVIČ, Marek - HUDÁK, Matej. Modely posúdenia efektívnosti poistenia voči ostatným spôsobom krytia vzniknutých škôd. In Quality and leading innovation. International scientific [and virtual] conference. Quality and leading innovation : proceedings : international scientific [and virtual] conference : October 5 - 7, 2015, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2015. ISBN 978-617-589-103-2, p. 68-69 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 6. HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman. Six sigma vo výrobnej praxi. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 5-11 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. BESLEROVÁ, Stela. Metódy merania efektívnosti poisťovní. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 48-54 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 8. MEHEŠ, Marek - MRÁZ, Tomáš. Zhodnotenie súčasného stavu podnikateľského prostredia na Slovensku. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 39-47 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MEHEŠ, Marek. Zhodnotenie súčasného stavu rozpočtového hospodárenia SR. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 63 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 12-24 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok