Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health [elektronický zdroj]. - London : BIOMED Central, 2016. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok


 2. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In Acta montanistica Slovaca : international scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  článok

  článok


 3. ANDREJKOVIČ, Marek - HUDÁK, Matej. Modely posúdenia efektívnosti poistenia voči ostatným spôsobom krytia vzniknutých škôd. In Quality and leading innovation. International scientific [and virtual] conference. Quality and leading innovation : proceedings : international scientific [and virtual] conference : October 5 - 7, 2015, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2015. ISBN 978-617-589-103-2, p. 68-69 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 4. HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman. Six sigma vo výrobnej praxi. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 5-11 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. BESLEROVÁ, Stela. Metódy merania efektívnosti poisťovní. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 48-54 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 6. BESLEROVÁ, Stela. Swapy kreditného zlyhania a finančná kríza. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 64 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 7. HUDÁK, Matej. Faktory ponuky a dopytu po poistnej ochrane podnikateľskýh subjektov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 59 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok


 8. HAJDUOVÁ, Zuzana. Procesy a ich zlepšovanie v konkrétnej výrobnej prevádzke. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 58 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. LACKO, Roman. Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 56 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 68 CD-ROM.
  článok

  článok