Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok

 2. RAČKOVÁ, Michaela. Štatistická analýza predaja vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOŠČÍK, Dávid. Využitie štatistických metód pri analýze cien automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska a ich porovnanie s vybranými európskymi krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 76 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ŠESTÁK, Alexander. Použitie štatistických metód pri optimalizácii skladových zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ZSEBESI, Andrea. Zlepšovanie manažérskych procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KRONOVETTEROVÁ, Zuzana. Zhodnotenie voľných podnikových prostriedkov prostredníctvom finančných investícií : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. Reviewers: Michal Pružinský, Vanda Lieskovská. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2015. 100 s. [4,94 AH]. VEGA 1/0339/10. ISBN 978-90-818529-6-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 9. LACKO, Roman. Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 56 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ANDREJKOVIČ, Marek. Tvorba indikátorov vývoja ekonomiky Slovenska. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 61 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok