Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 100  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0014145^"
 1. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Key Determinants of Municipal Waste Sorting in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 24, pp. 1-26 online.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Demografický vývoj počtu obyvateľov mesta Michalovce. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 1, s. 32-40 online.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. [Recenzia publikácie „Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom“]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 44 online. Recenzia na: Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia / Michal Stričík, Monika Bačová, Monika Čonková, Branislav Kršák ; recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. - ISBN 978-80-248-4359-9.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Manažérstvo zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 6, s. 7-9.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Manažérstvo zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 7-8, s. 4-8.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov Slovenska k triedeniu komunálneho odpadu. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2019, č. 4, s. 399-412 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Faktory motivácie občanov Slovenska ku triedeniu komunálneho odpadu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2019, č. 11, s. 5-13. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-11] online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 9. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Large-Volume Collection of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 201-206. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok

 10. STRIČÍK, Michal et al. Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia. Recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 304 s. [13,6 AH]. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-248-4359-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.