Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav - PUDŁO, Patrycja. Analiza ekonomiczna wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na Słowacji. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1223-1225. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 2. PUDŁO, Patrycja - LAJOŠ, Branislav. Raport o kondycji finansowej słwackich przedsiębiorstw produkujących wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1225-1228. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 3. HAMAŠOVÁ, Simona. Procesné riadenie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha

 4. LAJOŠ, Branislav. Efektívne prezentovanie informácií pomocou grafov v spravodajstve podniku. In Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3854-1, s. 33-40 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer [elektronický zdroj]. Recenzenti: Beáta Gavurová, Andrzej Pacana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [151 s.]. VEGA 1/0328/13. ISBN 978-80-225-3854-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PUDŁO, Patrycja et al. Global manager - príprava vysokoškolských študentov na podnikanie v globálnom prostredí : záverečná správa projektu Mladá veda č. 2330264 : doba riešenia apríl 2012 - december 2012. Košice, 2013. 66 s. Mladá veda 2330264.
 7. PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Experimental teaching methods in higher education - practical application. - Registrovaný: SCOPUS. In GeoConference on ecology, economics, education and legislation : 13-th International multidisciplinary scientific geoconference, Albena, Bulgaria, 16-22 June, 2013 : SGEM 2013 : conference proceedings, Vol. 2. - Sofia : SGEM, 2013. ISBN 978-619-7105-05-6. ISSN 1314-2704, s. 423-428.
  článok

  článok

 8. PUDŁO, Patrycja. Cluster and cluster initiatives, literature review with a case study from Poland. In Trendy v podnikání 2013 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. ISBN 978-80-261-0321-9, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PUDŁO, Patrycja. Comparison of syllabuses from courses of quality management. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 158 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PUDŁO, Patrycja. Analyze of similarities and differences between syllabuses from diferent course of quality management. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 3, s. 58-63 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok