Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav - PUDŁO, Patrycja. Analiza ekonomiczna wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na Słowacji. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo czasopism i książek technicznych SIGMA-NOT Sp., 2015. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1223-1225. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 2. PUDŁO, Patrycja - LAJOŠ, Branislav. Raport o kondycji finansowej słwackich przedsiębiorstw produkujących wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo czasopism i książek technicznych SIGMA-NOT Sp., 2015. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1225-1228. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 3. Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer [elektronický zdroj]. Recenzenti: Beáta Gavurová, Andrzej Pacana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [151 s.]. VEGA 1/0328/13. ISBN 978-80-225-3854-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. LAJOŠ, Branislav. Efektívne prezentovanie informácií pomocou grafov v spravodajstve podniku. In Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3854-1, s. 33-40 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. HAMAŠOVÁ, Simona. Procesné riadenie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. PUDŁO, Patrycja et al. Global manager - príprava vysokoškolských študentov na podnikanie v globálnom prostredí : záverečná správa projektu Mladá veda č. 2330264 : doba riešenia apríl 2012 - december 2012. Košice, 2013. 66 s. Mladá veda 2330264.

 7. PUDŁO, Patrycja. Comparison of syllabuses from courses of quality management. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 158 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MATEJOVÁ, Silvia. Návrh systému zdokonalenia riadenia ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 81 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. BÉREŠOVÁ, Veronika. Návrh systému zlepšenia obsluhy zákazníka - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. BRNDIAR, Patrik. Ekonomické aspekty manažérstva inovácii - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha