Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav - PUDŁO, Patrycja. Analiza ekonomiczna wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na Słowacji. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo czasopism i książek technicznych SIGMA-NOT Sp., 2015. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1223-1225. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 2. PUDŁO, Patrycja - LAJOŠ, Branislav. Raport o kondycji finansowej słwackich przedsiębiorstw produkujących wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo czasopism i książek technicznych SIGMA-NOT Sp., 2015. ISSN 0033-2496, 2015, vol. 94, no. 8, pp. 1225-1228. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok


 3. Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer [elektronický zdroj]. Recenzenti: Beáta Gavurová, Andrzej Pacana. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [151 s.]. VEGA 1/0328/13. ISBN 978-80-225-3854-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. LAJOŠ, Branislav. Efektívne prezentovanie informácií pomocou grafov v spravodajstve podniku. In Transfer znalostí v oblasti ekonomicko-manažérskych disciplín : recenzovaný nekonferenčný odborný zborník : inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3854-1, s. 33-40 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. HAMAŠOVÁ, Simona. Procesné riadenie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Experimental teaching methods in higher education - practical application. - Registrovaný: SCOPUS. In GeoConference on ecology, economics, education and legislation : 13-th International multidisciplinary scientific geoconference, Albena, Bulgaria, 16-22 June, 2013 : SGEM 2013 : conference proceedings, Vol. 2. - Sofia : SGEM, 2013. ISBN 978-619-7105-05-6. ISSN 1314-2704, s. 423-428.
  článok

  článok


 7. MATEJOVÁ, Silvia. Návrh systému zdokonalenia riadenia ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 81 s.
  kniha

  kniha


 8. BÉREŠOVÁ, Veronika. Návrh systému zlepšenia obsluhy zákazníka - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha


 9. BRNDIAR, Patrik. Ekonomické aspekty manažérstva inovácii - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha


 10. SEMIVAN, Marek. Využívanie nástrojov manažérstva kvality pri zlepšovaní podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Patrycja Pudło. Košice, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha