Výsledky vyhľadávania

 1. KÖBÖLOVÁ, Micheala. Komunikačný mix vybranej cestovnej kancelárie : bakalárska práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. JAKUBIS, Ivan. Elektronický obchod spoločnosti Natur-Net s.r.o. : diplomová práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. RUBANINSKÁ, Kamila. Trends and segmentation criteria in the EU market. In Euromarketing - podnikateľská koncepcia pre spoločný trh Európskej únie : vedecký monografický zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3310-2, s. 141-154. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 4. DANEKOVÁ, Zuzana. Marketing Slovenska ako turistickej destinácie v Európe : bakalárska práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. KRAJKOVIČ, Maroš. Marketing Slovenska ako turistickej destinácie v Ázii : bakalárska práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. RUBANINSKÁ, Kamila - ONUŠKOVÁ, Jana. CRM ako systém riadenia vzťahov so zákazníkmi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-8. IGM 2316069/10.
  článok

  článok

 7. JANČOV, Vladimír. Využitie marketingového mixu v podnikateľskom subjekte : diplomová práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. BUCHOVÁ, Ivana. Merchandising - Stratégie rozmiestnenia tovaru v maloobchode : diplomová práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. ŽILAVÁ, Martina. Virálny marketing a jeho využitie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. BARTOŠOVÁ, Veronika. Product placement a jeho využitie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Kamila Rubaninská. Bratislava, 2011. 75 s.
  kniha

  kniha