Výsledky vyhľadávania

 1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Výdavky na spotrebované pohonné látky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok

 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Mzdová evidencia. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Martin Čepec. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. 79 s. [4,5 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-80-972525-8-8.
 3. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-Financial Analysis of Annual Reports of Slovak, Turkish and Ukrainian Companies. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analysis of Reporting Period Flexibility. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-7] online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 5. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Analýza flexibility účtovného obdobia v Slovenskej republike za obdobie 2011-2018. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 12 online.
  článok

  článok

 6. TUMPACH, Miloš et al. Prediction of the Bankruptcy of Slovak Companies Using Neural Networks with SMOTE. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1021-1039 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 7. ČERNÁ, Zuzana. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v SR od roku 1993 : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 8. FABOVÁ, Veronika. Špecifiká účtovníctva v krajinách daňových rajov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KOVAĽOVÁ, Zuzana. Prínosy automatizácie pri spracovaní účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. KIRKOVÁ, Frederika. Využitie umelej inteligencie v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha