Výsledky vyhľadávania

 1. KUČERA, Ľubomír. Účtovanie o menových futuritách (futures). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 3, s. 94-97.
  článok

  článok

 2. KUČERA, Ľubomír. IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 4, s. 47-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ifrs-13-ocenovanie-realnou-hodnotou.m-1944.html>
  článok

  článok

 3. KUČERA, Ľubomír. Revízia a náhrada medzinárodného účtovného štandardu IAS 39. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 5, s. 140-143.
  článok

  článok

 4. KUČERA, Ľubomír. Účtovanie o okamžitých (spotových) účtovných prípadoch podľa IFRS na príklade kúpy a predaja cudzej meny. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1335-7034, 2011, roč. 16, č. 11, s. 55-60. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/uctovanie-o-okamzitych-spotovych-uctovnych-pripadoch-podla-ifrs-na-priklade-kupy-a-predaja-cudzej-meny.m-1676.html>
  článok

  článok

 5. BOHÁČEK, Antonín - KUČERA, Ľubomír. Kvalifikace a kvalita v interním auditu. Praha : Český institut interních auditorů, 2003. 62 s. ISBN 80-86689-11-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. TAVARES, Ines Cruz - KUČERA, Ľubomír. Riadenie aktív a pasív : bankový manažment : dištančné štúdium. Bratislava : EMKA, nakladateľstvo a vydavateľstvo, 1998. 195 s. ISBN 80-8043-050-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]