Výsledky vyhľadávania

 1. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Recenzenti: Katarína Strelková, Irina Dulebová. 2. opravené a prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. [129 s.] [6,81 AH]. ISBN 978-80-225-4692-8.
 2. ŠTEFANČÍK, Radoslav - HVASTA, Miloslav. Jazyk pravicového extrémizmu. Posudzovatelia: Irina Dulebová, Tomáš Koziak. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 268 s. [17,44 AH]. KEGA 015EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4642-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 3. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Predslov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 9-10 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Lívia. Neuere Forschungen zur Textlinguistik und Textkompetenz. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 11-18 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Silvia. Das Sprachniveau der Deutschlehrer im Fremdsprachenunterricht bezogen auf die Aussprache. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 19-26 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Interdisciplinarity and Creativity as Principles of Conducting Research in Applied Linguistics at Higher Education Institutions. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 27-36 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. HELMOVÁ, Milena. Konfliktfähigkeit – wichtiger Aspekt interkultureller Kompetenz im Arbeitsbereich. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 37-47 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 48-55 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠTEFČÍK, Jozef. Rétorika ako jedna zo základných tlmočníckych zručností. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 202-212 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Lexikálne minimum ako užitočný glotodidaktický nástroj. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 213-219 CD-ROM.
  článok

  článok