Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŽAN, Martin. Niekoľko úvah k právnym následkom kúpnej zmluvy uzatvorenej s nevlastníkom. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 1, s. 38-49.
  článok

  článok

 2. KRIŽAN, Martin. Vybrané právne aspekty kryptopeňazí. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 134-149.
  článok

  článok

 3. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Kreatívna ekonomika - nový globalizačný trend. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 607-613 online.
  článok

  článok

 4. KRIŽAN, Martin. Rozvojová pomoc krajín EÚ v poslednej dekáde : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Sopková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Specifics of Using Passport Method for the Diagnosis of Businesses Environment Operating in Cluster Initiatives. In Company Diagnostics, Controlling and Logistics. International Scientific Conference. Company Diagnostics, Controlling and Logistics : Proceedings of 9th International Scientific Conference, University Centre in Zuberec - Brestová, Slovak Republic, 12th – 13th April 2018 University centre in Zuberec - Brestová, Slovak. - Žilina : EDIS-University of Žilina/UNIZA, 2018. ISBN 978-80-554-1464-5, pp. 27-34 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 6. BUBENKOVÁ, Denisa. Zabezpečovací prevod práva vs. záložné právo z pohľadu podnikateľskej praxe : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 50, z toho voľných 22, prezenčne 2]
 8. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017. Vedecký seminár. Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 30-31 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 33-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KOVÁČOVÁ, Denisa. Opodstatnenosť využívania vnútorných zdrojov pri financovaní ekonomického rastu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha