Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 29-30 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 33-34 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Diagnostics of business environment. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 19-28 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok


 4. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Opodstatnenosť MSP a ich špecifické možnosti získavania finančných prostriedkov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 59-65. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok


 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Komparácia metód vyučovania na vysokej škole. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 67-74. KEGA 030 EU-4/2015.
  článok

  článok


 6. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Aplikácia medzipredmetových vzťahov a praxe pri výuke ekonomických predmetov. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 75-80. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok


 7. GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Enterprise and economics : (case studies) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Peter Fabian. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [161 s., 8 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4333-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Odvodový systém podnikateľa a jeho dopad na šedú ekonomiku. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 14-18 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 9. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Hodnotenie lokality podniku. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Univerzitné stredisko Zuberec, 28.-29. apríl 2016 [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2016. ISBN 978-80-554-1191-0, s. 23-28 [CD-ROM]. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 10. DEÁKOVÁ, Stanislava - KRIŽAN, Martin. Solution to the enterprise crisis through restructuring. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 165-171 CD ROM. VEGA 1/0844/15 (100%).
  článok

  článok