Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 422 s., [26,94 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-806-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 26, prezenčne 3]

 2. MOCHŇAK, Jozef. Analýza tvorby výsledku hospodárenia s vplyvom na tvorbu cash flow : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 33-34 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. HROMADOVÁ, Tamara. Záložné právo ako prostriedok zabezpečenia pohľadávky : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. KABÁTOVÁ, Lenka. Opodstatnenosť a význam transferu technológii v podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 6. VAŠEKOVÁ, Soňa. Moderné formy financovania využívané pri obnove majetku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 7. HRBÁĽ, Matej. Ekonomický význam a opodstatnenosť start-upov : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČOVÁ, Denisa. Opodstatnenosť využívania vnútorných zdrojov pri financovaní ekonomického rastu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 9. KOBYLIAKOVÁ, Jana. Tvorba pridanej hodnoty a spôsoby jej efektívneho riadenia : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha


 10. MÁJKOVÁ, Paula. Podnikateľský zámer ako podklad pre získanie úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha