Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 29-30 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. KRIŽAN, Martin. Vplyv a rozsah reklamy na internete. In Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku. Vedecký seminár. Možnosti stabilizácie podnikateľského prostredia na Slovensku : zborník abstraktov z [5.] vedeckého seminára KPH : 11. - 12. máj 2017, Častá Píla [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4397-2, s. 33-34 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Inovácie a ich vplyv na transfer duševného vlastníctva. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 587-595 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MÁJKOVÁ, Paula. Podnikateľský zámer ako podklad pre získanie úveru : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. BEHARKOVÁ, Denisa. Lákadlá a nástrahy bankových ponúk pre retailového investora : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 6. KABÁTOVÁ, Lenka. Opodstatnenosť a význam transferu technológii v podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. VAŠEKOVÁ, Soňa. Moderné formy financovania využívané pri obnove majetku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 8. HRBÁĽ, Matej. Ekonomický význam a opodstatnenosť start-upov : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. KOVÁČOVÁ, Denisa. Opodstatnenosť využívania vnútorných zdrojov pri financovaní ekonomického rastu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 10. KOBYLIAKOVÁ, Jana. Tvorba pridanej hodnoty a spôsoby jej efektívneho riadenia : diplomová práca. Školiteľ: Martin Križan. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha