Výsledky vyhľadávania

 1. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 2. KAČKOVIČ, Branislav. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 3. ĎURIŠOVÁ, Dominika. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. TOMŠOVÁ, Andrea. Komunikácia ako dôležitý nástroj motivácie zamestnancov v hoteli : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠUPOLOVÁ, Veronika. Súčasné trendy v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 6. MATRKOVÁ, Nikola. Súčasné trendy v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 7. BREZINOVÁ, Lucia. Podnikateľský zámer gastronomického zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. SIPOS, Patrik. Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. KRŠKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regíóne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 10. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]