Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEC, Martin. Podpora cestovného ruchu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 2. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej lokalite Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 3. HRABKOVÁ, Dominika. Kontroling reštaurácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 4. KAČKOVIČ, Branislav. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. ĎURIŠOVÁ, Dominika. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. TOMŠOVÁ, Andrea. Komunikácia ako dôležitý nástroj motivácie zamestnancov v hoteli : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠUPOLOVÁ, Veronika. Súčasné trendy v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. BREZINOVÁ, Lucia. Podnikateľský zámer gastronomického zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. SIPOS, Patrik. Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 10. KRŠKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regíóne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha