Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 77  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0015205^"
 1. VALENTEOVÁ, Katarína et al. Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, no. 43, pp. 256-267 online.
  článok

  článok

 2. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej lokalite Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠTEC, Martin. Podpora cestovného ruchu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HRABKOVÁ, Dominika. Kontroling reštaurácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. BREZINOVÁ, Lucia. Podnikateľský zámer gastronomického zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. SIPOS, Patrik. Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. KRŠKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regíóne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. KAČKOVIČ, Branislav. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. ĎURIŠOVÁ, Dominika. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. TOMŠOVÁ, Andrea. Komunikácia ako dôležitý nástroj motivácie zamestnancov v hoteli : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha