Výsledky vyhľadávania

 1. MARTYNIV, Halina - BUDJAČ, Milan. Primenenije principov UNIDRUA v meždunarodnych torgovych otnošenijach. In Rossija i mirovoje soobščestvo v kontekste postkrizisnogo razvitija : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Moskva, 1-2 ijunja 2011 g. - Moskva : Meždunarodnyj institut ekonomiki i prava, 2011. ISBN 978-5-8461-0176-4, s. 76-82.
  článok

  článok

 2. BUDJAČ, Milan. Akcionári zdravotných poisťovní proti Slovenskej republike - zákaz zisku v kontexte aktuálneho vývoja medzinárodnej arbitráže. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 92-98. VEGA 1/0696/10.
  článok

  článok

 3. ČERŇUK, Ivan. Energetická charta a ochrana zahraničných investícií v sektore energetiky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Budjač. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. VADOVIČOVÁ, Ľubomíra. Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Budjač. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha

 5. MARTYNIV, Halina - BUDJAČ, Milan - HURNÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické právo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 200 s. [12,279 AH]. VEGA 1/4563/07. ISBN 978-80-225-2920-4. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 6. BUDJAČ, Milan. Arbitrážne doložky vo vybraných bilaterálnych investičných zmluvách, ktorých stranou je Slovenská republika. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 123-135. VEGA 1/0696/10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
  článok

  článok

 7. ZIFCIAK, Ioana-Hermina. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - minulosť, prítomnosť a budúcnosť : diplomová práca. Škol. Milan Budjač. Bratislava, 2010. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. BUDJAČ, Milan. Zákon o strategických podnikoch z pohľadu medzinárodných investičných záväzkov Slovenskej republiky. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 35-40. VEGA 1/4563/07.
  článok

  článok

 9. LECHNEROVÁ, Katarína. Svetová banka a jej význam v súčasnom svete : diplomová práca. Škol. Milan Budjač. Bratislava, 2010.
  kniha

  kniha

 10. BUDJAČ, Milan. Formy vyvlastnenia investícií v doterajšej medzinárodnej aplikačnej praxi s osobitným zameraním na nepriame vyvlastnenie a štátne zásahy regulačného charakteru. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 2, s. 148-157. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0141534/MV2010-2.pdf>
  článok

  článok