Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 2. SUCHÁNKOVÁ, Magda et al. TREM-1 and TREM-2 Expression on CD14+ Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Pulmonary Sarcoidosis and Hypersensitivity Pneumonitis in the Context of T Cell Immune Response. In Mediators of Inflammation. - London : Hindawi Limited. ISSN 1466-1861, 2020, vol. 2020, pp. 1-9 online. VEGA 1/0212/17.
  článok

  článok

 3. JARÍKOVÁ, Natália. Analýza zahraničného obchodu SR pomocou gravitačného modelu : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian. Projekcie generované dynamickým dlhodobým makroekonomickým modelom Slovenska. In Penage.sav.sk : portál. - [Bratislava] : [S.n.], 2019, s. 1-42 online. APVV-14-0787.
  článok

  článok

 5. HOLZEROVÁ, Patrícia - ČIČKOVÁ, Zuzana. Ochrana hospodárskej súťaže a protimonopolná politika v podmienkach EÚ a SR. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 63-69 CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 6. GEŽÍK, Pavel. Pygmalios analytics ako nástroj zberu dát súvisiacich so zákazníckym správaním sa v kamenných predajniach. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 43-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KOVÁČ, Stanislav - FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza monetárneho transmisného mechanizmu na Slovensku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 80-89 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  článok

  článok

 8. REIFF, Marian. Prehľad metodológie skrytého Markovovho modelu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 128-132 CD-ROM. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. GOGA, Marián. Niektoré aspekty Keynesovej a Leontiefovej koncepcie multiplikátora. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 50-55 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 10. LUKÁČIK, Martin. Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 96-101 CD-ROM. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok