Výsledky vyhľadávania

 1. ROZBORILOVÁ, Dária et al. Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a makroekonomické súvislosti : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0663/09 (interné číslo VEGA 262) : doba riešenia 01/2009 - 12/2011. Bratislava, 2011. nestr. 1/0663/09, VEGA 262.

 2. FERENC, Peter. Vplyv priamych zahraničných investícií na makroekonomický vývoj Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ:Veronika Piovarčiová. Bratislava, 2011. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. PIOVARČIOVÁ, Veronika et al. Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0478/08 (VEGA 218). Bratislava, 2010. [80] s. VEGA 1/0478/08, VEGA 218.

 4. NOVÁK, Marcel et al. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky : záverečná správa o výsledkoch riešenia projektu IGP 2315009 : doba riešenia: 2008 - 2010. Bratislava, 2010. [40] s.

 5. VOJTEK, Martin. Vplyv súčasnej globálnej finančnej krízy na priame zahraničné investície v krajinách V4-ky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Ferenc. Bratislava, 2010. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. DICOVÁ, Zuzana. Geografické faktory ako determinant rozdelenia priamych zahraničných investícií v SR a krajinách V4-ky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Ferenc. Bratislava, 2010. 50 s.
  kniha

  kniha


 7. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky. Vedecký seminár. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 20. december 2010 [elektronický zdroj]. Editor: Marcel Novák,. Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3139-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. FERENC, Peter. Priame zahraničné investície v novej ekonomike. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7, s. [1-5]. VEGA 1/0478/08.
  článok

  článok


 9. TÁNCOŠOVÁ, Judita - FERENC, Peter. Priame zahraničné investície ako faktor ekonomického rastu v SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISSN 1337-2955, máj 2009, roč. 5, č. 1, s. 49-58.
  článok

  článok


 10. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. [50] s. KEGA 3/5121/07.