Výsledky vyhľadávania

 1. VERESKÁ, Oľga. Nové médiá v cudzojazyčnom vyučovaní. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 135-138.
  článok

  článok


 2. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2933-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. LIŠKOVÁ, Danuša et al. E-learning vo výučbe cudzích jazykov. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2510-7, s. 64-67.
  článok

  článok


 4. VERESKÁ, Oľga. Web based training pre hospodársku nemčinu v prostredí Moodle. In Odborný jazyk na vysokých školách IV : sborník prací z mezinárodní konference. - Praha : Katedra jazyků Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1750-5, s. 216-218.
  článok

  článok


 5. VERESKÁ, Oľga. Internet a interkultúrna komunikácia v cudzích jazykoch. In Interkulturní dimenze v cizích jazycích II : sborník z konference. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7395-086-6, s. 242-249.
  článok

  článok


 6. PECZEOVÁ, Eleonóra - VERESKÁ, Oľga. Globalizácia a interkultúrne myslenie. In Interkulturní dimenze v cizích jazycích II : sborník z konference. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7395-086-6, s. 208-213.
  článok

  článok


 7. LIŠKOVÁ, Danuša et al. Web-based training for business English and German. In Virtual University VU '07 : 8th International conference, proceedings. - Bratislava : STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89316-09-0, s. 275-277.
  článok

  článok


 8. BODNÁR, Zoltán - VERESKÁ, Oľga. Využitie blended learningu vo výučbe odborného nemeckého jazyka. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 47-50.
  článok

  článok


 9. BODNÁR, Zoltán - VERESKÁ, Oľga. Využitie internetu vo výučbe odborného nemeckého jazyka na vysokých školách ekonomického zamerania. In Od textu k prekladu. - Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006. ISBN 80-7374-040-0, s. 11-13.
  článok

  článok


 10. BODNÁR, Zoltán - VERESKÁ, Oľga. Web Based Training pre hospodársku angličtinu a nemčinu. In Inovačný proces v e-learningu. Workshop Ekonomickej univerzity. Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006.
  článok

  článok