Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 403  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0016253^"
 1. ONDREJOVÁ, Zuzana. O jednom type multiverbizačných spojení v odbornom anglickom jazyku a ich nácviku na seminároch ESP pre ekonómov. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 133-146 online.
  článok

  článok

 2. CHOLKOVÁ, Barbora. Familiennamen deutscher Herkunft in Malacky seit 1895 bis zur Gegenwart : diplomová práca. Školiteľ: Lívia Adamcová. Bratislava, 2021. 116 s.
  kniha

  kniha

 3. GULYÁS, Eszter. Phraseologie in der politischen Rede : diplomová práca. Školiteľ: Lívia Adamcová. Bratislava, 2021. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. ADAMCOVÁ, Silvia. Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung der gesprochenen deutschen Sprache. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 47-53 online.
  článok

  článok

 5. ZAMBOROVÁ, Katarína. Self-Assessment in Business English Class in a Higher Education. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 119-125 online.
  článok

  článok

 6. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Jazyková stránka rečníckeho štýlu komunikácie a jeho význam vo vzdelávacom procese. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 54-61 online.
  článok

  článok

 7. Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI. Zostavovateľ/Editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 417 s. [20,85 AH]. Dostupné na : <https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/2021_cudzie_jazyky_v_premenach_casu_112020_opravene_zmensene.pdf> ISBN 978-80-225-4823-6.
  Cudzie jazyky v premenách času XI

  elektronická kniha

 8. HELMOVÁ, Milena. Steuerung der Geschäftskommunikation durch gezielte Taktiken und Techniken. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 135-141 online.
  článok

  článok

 9. SERESOVÁ, Katarína. Anglizismen – Sprachbereicherung oder Sprachverfall? In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 92-101 online.
  článok

  článok

 10. KALAŠ, Filip. Interlingválna homonymia odborných termínov a jej lexikografické spracovanie. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 44-53 online. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok