Výsledky vyhľadávania

 1. MELUŠOVÁ, Elena. Národná identita v prejavoch pravice vo Francúzsku. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 91-97 CD ROM.
  článok

  článok

 2. MELUŠOVÁ, Elena. Aspekty vznikania nových slov a významov vo francúzštine. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 28-35 online.
  článok

  článok

 3. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska identita a stereotypy očami cudzincov. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 169-179 online.
  článok

  článok

 4. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska identita a stereotypy očami cudzincov. In Pohľady do výskumu aplikovaných jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2019. ISBN 978-80-972278-5-2, s. 72-81 online.
  článok

  článok

 5. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska gastronómia ako súčasť umenia žiť. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 423-431 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. MELUŠOVÁ, Elena. Politický diskurz ako nástroj ovládania a manipulovania. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 315-322 online.
  článok

  článok

 7. FAZEKAS, Lívia. Les temps du passé en français et leur traduction en slovaque : diplomová práca. Školiteľ: Elena Melušová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. GRUFÍK, Miroslav. Les éponymes dans la langue française : diplomová práca. Školiteľ: Elena Melušová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. FEJESOVÁ, Viktória. Anglicismes dans la presse française : diplomová práca. Školiteľ: Elena Melušová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIDALA, Karol. Analyse, traduction et comparaison des expressions figées métaphoriques : diplomová práca. Školiteľ: Elena Melušová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha