Výsledky vyhľadávania

 1. HOSPODÁROVÁ, Zuzana. Finančné ciele v riadení finančných procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 35 s.
  kniha

  kniha

 2. GYŐRI, Kristóf. Možnosti optimalizácie cash flow v nefinančnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. KUCHARIČOVÁ, Michaela. Princíp časovej hodnoty peňazí v podnikových financiách : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. MACKOVÁ, Klaudia. Základné parametre investičného projektu a vyhodnotenie jeho efektívnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. SZABÓ, Bianka. Predpoklady obchodného úverovania v podnikateľskej sfére : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. BABJAKOVÁ, Kristína. Predpoklady využitia outsourcingu finančných procesov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. DRATVOVÁ, Tatiana. Manažment financovania medzinárodného obchodného styku podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. OŽVALDOVÁ, Zuzana. Vplyv moderných finančných služieb na platobnú politiku podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. PANCZOVÁ, Gabriela. Faktory trvalej udržateľnosti majetkovo finančnej stability podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. SASARÁKOVÁ, Viktória. Interakcie rizikových faktorov v riadení dlhodobých aktív a pasív podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha