Výsledky vyhľadávania

 1. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Rizikové faktory udržateľnosti v sektore finančných služieb. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 83-90. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. KOČÍŠEK, Michal. Determinanty operatívneho finančného rozhodovania podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 91 s.
  kniha

  kniha

 3. BEDNÁŘOVÁ, Alexandra. Regulačné faktory pôsobiace na finančnú stabilitu podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. PIATRIKOVÁ, Lucia. Nástroje financovania obchodných tokov podnikov v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. BENEDIKOVIČOVÁ, Lucia. Dodávateľský úver a eliminácia rizík platobnej disciplíny : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. JURKOVIČOVÁ, Natália. Vplyv výsledku hospodárenia na finančné rozhodovanie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. GRÍGEROVÁ, Nikoleta. Možnosti financovania dlhodobých aktív podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Eliminovanie informačnej asymetrie v rozhodovaní o finančnom investovaní na trhu EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 242-250 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 9. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 326-335 online.
  článok

  článok

 10. HOSPODÁROVÁ, Zuzana. Finančné ciele v riadení finančných procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2020. 35 s.
  kniha

  kniha