Výsledky vyhľadávania

 1. BALOG, Miroslav - HERČKO, Jozef. Industry 4.0 - Technological Priorities in the Slovakia. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 5-20.
  článok

  článok

 2. BALOG, Miroslav. Effects of the Slovak Science Parks and Research Centers. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 2, s. 43-52.
  článok

  článok

 3. BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica. Môže byť zo Slovenska robotická veľmoc? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 12-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok

 4. BALOG, Miroslav. Faktory rozvoja klastrových organizácií v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 149-168.
  článok

  článok

 5. BURGER, Peter et al. Cluster Promotion and Management: : The Current Global Situation. Rewievers: Karel Skokan, Jan Stejskal, Miroslav Balog. 1st Edition. Craiova : ASERS Publishing, 2015. 331 s. [16,55 AH]. VEGA 1/0506/13. ISBN 978-606-8689-13-5.
 6. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Cluster policy in Switzerland. In Cluster Promotion and Management: : The Current Global Situation. - Craiova : ASERS Publishing, 2015. ISBN 978-606-8689-13-5, pp. 219-240. VEGA 1/0506/13.
  Cluster policy in Switzerland

  článok

 7. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Cluster policy in United Kingdom. In Cluster Promotion and Management: : The Current Global Situation. - Craiova : ASERS Publishing, 2015. ISBN 978-606-8689-13-5, pp. 241-264. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok

 8. BALOG, Miroslav et al. Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Recenzent Vladimír Švač. 1. vyd. Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2014. 65 s. [3,3 AH]. Analýzy a štúdie SIEA. Dostupné na : <http://www.siea.sk/aktuality_inovacie/c-5802/siea-pripravila-studiu-moznosti-rozvoja-preativneho priemyslu-na-slovensku/> ISBN 978-80-88823-57-5.
 9. BALOG, Miroslav. Slovensko potrebuje inovačný systém pre 21. storočie. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Január, s. 38-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0163723/GW012_2012lowres.pdf>
  článok

  článok

 10. BALOG, Miroslav et al. Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy. Recenzent Vladimír Švač. 1. vyd. Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2013. 157 s. [7,75 AH]. Analýzy a štúdie SIEA. ISBN 978-80-88823-55-1.