Výsledky vyhľadávania

 1. HRONEC, Štefan et al. Programové rozpočtovanie ako súčasť new public managementu a jeho uplatňovanie v orgánoch miestnej samosprávy. Recenzenti: Gabriela Korimová, Oldřich Hájek. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 351 s. VEGA 1/0405/15 0142 V-15-101-04 101312. ISBN 978-80-557-1309-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. DOHNALOVÁ, Marie - KORIMOVÁ, Gabriela. Sociální ekonomika a sociální podnikání v České Republice. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok


 3. KORIMOVÁ, Gabriela - DOHNALOVÁ, Marie. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok


 4. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.

 5. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Sociálna ekonomika. Recenzenti: Gabriela Korimová, Peter Sika. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 185 s. [11,82 AH]. ISBN 978-80-225-4149-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. PONGRÁCZ, Eva et al. Sociálna ekonomika. Recenzenti: Gabriela Korimová, Peter Sika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 184 s. VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4138-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. PČOLINSKÁ, Lenka. Návrh implementácie predmetu "Sociálne podnikanie " do vyučovacieho procesu. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký workshop. Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-7] CD-ROM. I-13-113-00.
  článok

  článok


 8. Sociálna ekonomika a vzdelávanie. Medzinárodný vedecký workshop. Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica] [elektronický zdroj]. Recenzentky: Eva Hudecová, Jolana Hroncová. Banská Bystrica : Belianum, 2014. CD-ROM [520 s.]. KEGA 037UMB-4/2013. ISBN 978-80-557-0623-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Recenzentky: Gabriela Korimová, Eva Hudecová. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. CD-ROM [310 s.]. VEGA 1/0991/12. ISBN 978-80-557-0696-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. KORIMOVÁ, Gabriela - KMEŤOVÁ, Eva. Analýza trendov v sociálnych službách. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 2, s. 206-215.
  článok

  článok