Výsledky vyhľadávania

 1. IRIQAT, Raed - KOVALEV, Andrej. Vnútorné prostredie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v Palestínskej samospráve. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 195-199.
  článok

  článok

 2. IRIQAT, Raed. Komparácia podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky v Slovenskej republike a v Palestínskej samospráve : dizertačná práca. Škol. Elena Šúbertová. Bratislava, 2009. 210 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ŠÚBERTOVÁ, Elena - IRIQAT, Raed. Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1, s. 89 - 100. VEGA 1/0330/08.
  článok

  článok

 4. IRIQAT, Raed. The Reality of olive presse in Palestine during 2003-2007. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 530-536.
  článok

  článok

 5. IRIQAT, Raed. Palestinian SME' s - financial sources form SME's. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 6. KOVAĽOV, Andrej - IRIQAT, Raed. Vonkajšie a vnútorné prostredie malých a stredných podnikov na Slovensku. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2552-7, s. 222-225.
  článok

  článok

 7. IRIQAT, Raed. Analysis of GDP in the Palestinian authority areas for the years 1999-2006. In Vedecké listy : Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedry manažmentu. - Bratislava : Vydavateľstvo STU. ISSN 1336-815X, 06, roč. 3, č. 2, (2007.
  článok

  článok

 8. IRIQAT, Raed. Small and medium-sized enterprises (SMES) and corporate social responsibility (CSR). In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 497-501.
  článok

  článok

 9. IRIQAT, Raed. Palestian small and medium enterprises: legal framework and support system. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Vedecká konferencia. Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6, s. 140-144.
  článok

  článok

 10. IRIQAT, Raed. Profile of Palestinian industrial, tourism and construction SMEs before 2001. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9, s. 93-99.
  článok

  článok