Výsledky vyhľadávania

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid - MRÁZOVÁ, Mária - KUCHAROVÁ, Jana. Teória, cvičenia a texty k nemeckej gramatike. Recenzovali: Katarína Seresová, Ľudmila Solenská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 195 s. [10,6 AH]. ISBN 978-80-225-4253-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 2. MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Fremdsprachenunterricht im Kontext der Humanisierung. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 199-201 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. MRÁZOVÁ, Mária. Historické východiská aktuálnej výučby nemčiny ako cudzieho jazyka. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 31-36 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MRÁZOVÁ, Mária - KUBAN, Heike. Rezeption der Niveaustufen und kompetenzskalen des Gemeinsamen Europäischen referenzrahmes in berufsbezogenen tests und Prüfungen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 7, s. 82-92.
  článok

  článok


 5. MRÁZOVÁ, Mária. Médiá a materiály vo výučbe cudzieho jazyka. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 2, s. 64-68 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MRÁZOVÁ, Mária. Die Rolle der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht der zukünftigen Diplomaten. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7 č. 1, s. 68-73 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Komparácia existujúcich a nadobudnutých vedomostí. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 113-116 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. MRÁZOVÁ, Mária. Erlebte Landeskunde im Rahmen der DAAD - Studienaufenthalte. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Vysoká škola Danubius, 2014. ISSN 1337-9321, 2014, roč. 6, č. 2, s. 56-63 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MRÁZOVÁ, Mária. Farby v nemeckom odbornom jazyku. In Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. International conference. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile : conference proceedings : IV. international conference, november 26, 2014, Brno. - Brno : [Univerzita obrany v Brně], 2014. ISBN 978-80-7231-982-4, s. 211-217 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. KUBAN, Heike - MRÁZOVÁ, Mária. Rezeption der Niveaustufen und Kompetenzskalen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens in Berufsbezogenen Tests und Prüfungen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 5, s. 75-82.
  článok

  článok