Výsledky vyhľadávania

 1. TVRDOŇ, Jozef et al. General scheme economy. In Donauregionen - the spatial development concept of interregional co-operation in the Danube space : "final conference", 22nd - 23 rd May 2008, Bratislava. - Bratislava, 2008, s. 58-77.
  článok

  článok

 2. BUČEK, Milan et al. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 315 s. Úloha štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003 SP 200280302. ISBN 978-80-225-2358-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 9, prezenčne 6]
 3. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan - TVRDOŇ, Jozef. The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part. Bratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB, 2007. 43 s.
 4. NÉMETH, Tibor et al. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s.
 5. BUČEK, Milan et al. Záverečná súhrnná správa za rok 2005 za úlohu: analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : úloha štátneho programu výskumu a vývoja : 2003 SP 200280302. Bratislava, 2006. 243 s.
 6. BUČEK, Milan et al. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : záverečná správa za rok 2005. Bratislava, 2005. [60] s. SP 200280302.
 7. BUČEK, Milan et al. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : priebežná krátka správa za rok 2004 : úloha štátneho programu výskumu a vývoja 2003 SP 200280302. Bratislava, 2005. [60] s.
 8. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan. Porovnávacia štúdia systémov územného a regionálneho plánovania v krajinách pracovného spoločenstva ARGE DONAULANDER : súhrnná hodnotiaca správa. Bratislava, 2004. 16 s.
 9. ŠIKULA, Milan et al. Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie. Edičný rad: A. Výskumné práce č. 28. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 340 s. ISBN 80-7144-130-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan. Ľudské zdroje. In Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. ISBN 80-7144-135-X, 129-135.
  článok

  článok