Výsledky vyhľadávania

 1. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Konštrukcia diferenciálnych rovníc a ich využitie v zdravotnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 105-113 online. VEGA 1/0160/20.
  článok

  článok

 2. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František - SIMONKA, Zsolt. The Reduction of Initial Reserves Using the Optimal Reinsurance Chains in Non-Life Insurance. In Mathematics : [Peer-Reviewed Open Access Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7390, 2021, vol. 9, no. 12, pp. 1-20 online. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 3. MERCEK, Marcel. Pravdepodobnosť krachu vo vzdialenom časovom horizonte : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 4. ZELENAY, Matúš. Numerické metódy na výpočet určitého integrálu a dvojitého určitého integrálu – učebná pomôcka : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Investment Strategies and Management of Modern Pension Funds. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 127-133.
  článok

  článok

 6. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Optimalizácia v neproporcionálnom zaistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 61-65 CD-ROM. VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 7. SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Možnosti využitia softwéru maxima v poistení kritických chorôb. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 66-70 CD-ROM. VEGA 1/0166/20 S.
  článok

  článok

 8. GAJDOŠOVÁ, Slavomíra. V nule useknuté rozdelenia pravdepodobnosti a ich využitie pri opise počtu škôd : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKULÁŠOVÁ, Ľubica. Realizácia programu na výučbu geometrickej a ekonomickej interpretácie derivácie a diferenciálu : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 87 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠTEFANOVÁ, Valentína. Metódy určovania rozdelenia celkovej škody : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha