Výsledky vyhľadávania

 1. SOKOLOVÁ, Jana - POMPUROVÁ, Kristína. Dopyt po dobrovoľníckom cestovnom ruchu: Prípadová štúdia obyvateľov mesta Banská Bystrica. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 1, s. 40-49.
  článok

  článok


 2. POMPUROVÁ, Kristína. Zapojenie dobrovoľníkov do prípravy a realizácie podujatí v cestovnom ruchu na Slovensku z pohľadu organizátorov. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 3, s. 95-102.
  článok

  článok


 3. GÚČIK, Marián et al. Marketing podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Mária Rostášová, Milota Vetráková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 248 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-812-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Európska dobrovoľnícka služba a dobrovoľnícky cestovný ruch na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 2, s. 95-102.
  článok

  článok


 5. POMPUROVÁ, Kristína - SOKOLOVÁ, Jana. Cestovné kancelárie a cestovné agentúry ako sprostredkovatelia v dobrovoľníckom cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 3, s. 143-151.
  článok

  článok


 6. POMPUROVÁ, Kristína - ŠEBOVÁ, Ľubica. Dobrovoľnícky cestovný ruch na príklade troch kultúrnych festivalov. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2016. ISSN 1805-0603, 2016, roč. 6, č. spec. č., s. 42-50.
  článok

  článok


 7. POMPUROVÁ, Kristína. Nové cesty k zákazníkom. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2015. ISSN 1337-0545, 2015, roč. 9, č. zima, s. 26-31.
  článok

  článok


 8. POMPUROVÁ, Kristína. Dopyt obyvateľov Slovenska po organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2015. ISSN 1804-3836, 2015, roč. 6, č. 2, s. 52-60.
  článok

  článok


 9. POMPUROVÁ, Kristína. Reklama po novom. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2015. ISSN 1337-0545, 2015, roč. 9, č. jeseň, s. 26-31.
  článok

  článok


 10. POMPUROVÁ, Kristína. Ako na výnosový manažment? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2014. ISSN 1337-0545, 2014, roč. 8, č. jar, s. 34-36.
  článok

  článok