Výsledky vyhľadávania

 1. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s Trade Competitiveness in the Area of Agricultural Products after the Implementation of the World Trade Organization Commitments. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 9, pp. 379-388.
  článok

  článok

 2. FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s trade Competitiveness in the Steel Industry after 15 years of its Membership in the WTO. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 166, no. 7-8, pp. 16-19.
  článok

  článok

 3. FOJTÍKOVÁ, Lenka - STANÍČKOVÁ, Michaela. Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 6, s. 669-989.
  článok

  článok

 4. GRANČAY, Martin - DUDÁŠ, Tomáš - GREŠŠ, Martin. Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov : vybrané teórie. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Lenka Fojtíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 483 s. [32,61 AH]. KEGA 009EU-4/2013. ISBN 978-80-225-3921-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 5. BOCORA, Ján. How to achieve a common European energy policy? In ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2685-1, pp. 19-29.
  článok

  článok

 6. PUŠKÁROVÁ, Paula. Relevance of social regime and globalization for technology spillovers in the EU. In ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2685-1, pp. 275-286.
  článok

  článok

 7. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Ex-post assessment of the global european strategy. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISSN 1213-2446, 2012, roč. 12, č. 2, s. 71-91.
  článok

  článok

 8. GABRIELOVÁ, Petra. Western Balkans on the way to the European Union. In ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2685-1, pp. 66-76.
  článok

  článok

 9. ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editors: Iva Honová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. online [329 s.]. ISBN 978-80-248-2685-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. EU common agriculture policy – economic and social rural development. In ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2685-1, pp. 77-85 online.
  článok

  článok