Výsledky vyhľadávania

 1. GEDEON, Milan. Možnosti eliminácie nedokonalostí účtovnej legislatívy : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania. webinár. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania. Zostavovatelia/Editors: Miriama Blahušiaková, Daša Mokošová ; recenzenti/Reviewers: Milan Gedeon, Katarína Máziková, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 61 s. [3,1 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-87-7.
 3. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. Zostavovatelia/Editors: Miriama Blahušiaková, Lucia Ondrušová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 19 s. [1 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-86-0.
 4. CSONGOVÁ, Scarlett. Výnosy z cenných papierov a podielov z pohľadu dane z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. CUNINKOVÁ, Michaela. Pohľadávky a záväzky vo vzťahu k zamestnancom v účtovníctve vybraných podnikateľských účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Jančičková. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. ČOBRDOVÁ, Andrea. Identifikácia, oceňovanie, účtovanie a vykazovanie záväzkov v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sigetová. Bratislava, 2021. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. DAŇOVÁ, Alica. Analytická evidencia v účtovníctve pre účely štatistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Marci. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. DEBNÁR, Ján. Účtovanie výnosov v kontexte dlhodobého hmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. DEDÍKOVÁ, Jana. Interné smernice ako súčasť vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. DLUGOŠOVÁ, Mária. Analytická evidencia vo vývoji účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2021. 36 s.
  kniha

  kniha