Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁKOVÁ, Eva. Význam poznámok ako súčasti účtovnej závierky pre ekonomické rozhodnutia používateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. ADÁMIKOVÁ, Lucia. Účtovanie zásob tovaru vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. SYNAKOVÁ, Dominika. Hodnotenie podniku na základe informácií vo výročnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 4. KOCÚROVÁ, Lucia. Hodnotenie podnikov na základe nefinančných informácií vo výročnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 5. DAŇOVÁ, Katarína. Opravné položky v účtovníctve slovenských podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. PAPAYOVÁ, Dominika. Dlhodobý hmotný majetok ako súčasť majetku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 7. GUNDA, Peter. Historický vývoj účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. IVANIŠOVÁ, Radka. Porovnanie účtovania zásob vlastnej výroby v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2019. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. BAČOVÁ, Nikoleta. Význam kalkulačných účtov v účtovej osnove Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. BOHÁČIK, Juraj. Budúcnosť profesie účtovníka : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Srnišová. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha