Výsledky vyhľadávania

 1. JEŽÍKOVÁ, Lucia. Využitie IFRS 15 pri zostavení účtovnej závierky v súlade s IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. GENČÍKOVÁ, Lenka. Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku ako súčasť bilančnej politiky podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anton Marci. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. MICHÁLIKOVÁ, Michaela. Kalkulácia vybraného potravinárskeho produktu a jej význam pre poľnohospodársky podnik : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 4. HARGAŠOVÁ, Monika. Analýza informácií prezentovaných v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky z hľadiska ich užitočnosti pre finančnú analýzu : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. CHMARA, Norbert. Virtuálna mena ako predmet účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. PEKAROVIČOVÁ, Lucia. Význam a iniciatívy v oblasti „corporate reporting“ : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. PROSŇÁKOVÁ, Lucia. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok ako predmet účtovníctva v účtovnej jednotke zostavujúcej účtovnú závierku podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. LEHOTSKÝ, Tomáš. Komparácia vlastného imania obchodných spoločností z pohľadu finančnej analýzy, účtovného zobrazenia a vykazovania v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. BOHÁČOVÁ, Monika. Transakcie závislých osôb a ich dopad na transferové oceňovanie a dokumentáciu : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. PAPOVÁ, Simona. Vybrané vlastnícke transakcie v obchodných spoločnostiach - právne a účtovné hľadisko : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha