Výsledky vyhľadávania

 1. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 2. SENEŠI, Norbert. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. KUCEKOVÁ, Milada. Daňové a účtovné dôsledky medzinárodného zdaňovania v národnej legislatíve SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Zborník zostavili: Anna Šlosárová, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 129 s. [9,37 AH]. VEGA 1/0122/14 (2014 - 2016). ISBN 978-80-225-4244-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MELUCHOVÁ, Jitka. [Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie (v podmienkach podnikateľov)]. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 105-106. Recenzia na: Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015 / redakcia zborníka: Ladislav Kareš, Denisa Domaracká ; recenzenti: Jitka Meluchová, Veronika Kňažková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4140-4.
  článok

  článok


 7. KŇAŽKOVÁ, Veronika. [Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie (v podmienkach podnikateľov)]. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 107-109. Recenzia na: Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015 / redakcia zborníka: Ladislav Kareš, Denisa Domaracká ; recenzenti: Jitka Meluchová, Veronika Kňažková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4140-4.
  článok

  článok


 8. BEDNÁROVÁ, Beáta. Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2015. 196 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. Redakcia zborníka: Ladislav Kareš, Denisa Domaracká ; recenzenti: Jitka Meluchová, Veronika Kňažková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 110 s. [5 AH]. VEGA 1/0069/13. ISBN 978-80-225-4140-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ŠTVRTECKÁ, Zuzana. Dokumentácia interného audítora v oblasti rezerv a opravných položiek v účtovníctve podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Kastlerová. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha