Výsledky vyhľadávania

 1. Auditing. Doktorandský seminár. Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava, 26.3.2018. Redakcia zborníka: Ladislav Kareš ; recenzenti: Katarína Máziková, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 62 s. [3,49 AH]. ISBN 978-80-225-4493-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. BURDEJ, Filip. Účtovná informačná podpora efektivity ekologizácie podnikateľskej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. KARÁČOVÁ, Mária. Použitie IFRS 15 Výnosy zo zákazníckych zmlúv a možné problémy pri jeho aplikácii : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 5. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 6. MIHÁLIK, Peter. Rezervy a ich význam pre podnikateľské subjekty : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Domaracká. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 7. MIKULÁŠ, Daniel. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Užík. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 8. HROBKO, Denis. Komparácia právnych foriem podnikania v Slovenskej republike (s akcentom na formu združenia a obchodnej spoločnosti) : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Benko. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. ZVERBÍKOVÁ, Simona. Registrácia pre daň z pridanej hodnoty a jej dôsledky v účtovníctve podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Benko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 10. GANCARČIKOVÁ, Katarína. Daňové licencie a zápočet daňovej licencie : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Krišková. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha