Výsledky vyhľadávania

 1. LABUDOVÁ, Lýdia. Verejne obstarávanie : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. VRBOVÁ, Martina. Sútažné právo : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 3. ČERNÝ, Štefan. Súťažné pravo Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. BUBNIAKOVÁ, Martina. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. BUKOVÁ, Darina. Nekalá súťaž : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. POKRÝVKOVÁ, Ivana. Živnostenské podnikanie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. HRČKOVÁ, Zuzana. Európske spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. FABOVÁ, Michaela. Právna úprava hospodárskej súťaže : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. SMOLEJOVÁ, Dominika. Ochranné známky a ich medzinárodná právna ochrana : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. STAŠÁKOVÁ, Veronika. Zákon o službách na vnútornom trhu a jeho vplyv na podnikateľské prostredie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Borodovčák. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha