Výsledky vyhľadávania

 1. NAGYOVÁ, Bianka. Spotreba a kvalita života domácností v kontexte enviromentálnej zodpovednosti : diplomová práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. FIFEKOVÁ, Elena et al. Ekonomický rast a blahobyt [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 99 s. [5 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4601-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. VALACH, Matej - VALACHOVÁ, Andrea. Príjmová nerovnosť na Slovensku a jej sociálno-ekonomické aspekty. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 171-186 CD-ROM. VEGA 1/0020/16, VEGA 1/0431/16.
  článok

  článok

 4. KUBĚNKOVÁ, Dana. Vývoj kvality života v SR, jej komparácia a vzájomná prepojenosť s ostatnými európskymi krajinami : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. HLAVOŇOVÁ, Valentína. Spotreba a jej zložky ako jeden z predpokladov zvyšovania kvality života v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. BURIAN, Lukáš. Vplyv médií na správanie spotrebiteľa - dopad poplašnej správy na výkonnosť podniku : diplomová práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 3]
 8. HOLKOVÁ, Vieroslava - VALACH, Matej - VESELKOVÁ, Alexandra. Forming the quality of life in Slovakia after entering the EU. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 380-389 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 9. Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. Spracovala: Valéria Dziurová ; recenzenti: Edita Nemcová, Matej Valach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [100 s., 5,29 AH]. ISBN 978-80-225-4325-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ANTALOVÁ, Mária. Vzdelávacie štandardy v dimenziách novej spoločnosti. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok