Výsledky vyhľadávania

 1. HORNÍKOVÁ, Adriana. Examples for statistical quality control. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 23-33. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 2. KRAKOVSKÝ, Dávid. Vzdelanie zamestnancov ako faktor inovačných aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Horníková. Bratislava, 2016. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. HLÁVKA, Jakub. Porovnanie ukazovateľov inovovania krajín, hlavne eko-inovačných indexov vrámci Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Horníková. Bratislava, 2015. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. HORNÍKOVÁ, Adriana. Bayesovská štatistika v službách hybridných modelov. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 9. odborný seminár : [abstrakty] : 4. - 5. 6. 2015, Virt, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4146-6, s. 13.
  článok

  článok

 5. HORNÍKOVÁ, Adriana. Kvalita a inovácie, riešené a neriešené príklady. Recenzenti: Larisa Anatolivna Yankovska, Olga Tytarenko, Valentinas Navickas. 1. vyd. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2015. 153 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-89608-27-0.
 6. GARČICOVÁ, Sabina. Inovácie a možnosti ich popísania pre prax : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Horníková. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 7. HORNÍKOVÁ, Adriana. Zabezpečovanie kvality v holandskom školstve. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 13-14.
  článok

  článok

 8. HORNÍKOVÁ, Adriana. Elections went right! In Journal on Law, Economy & Management. - London : STS Science Centre. ISSN 2048-4186, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 18-25.
  článok

  článok

 9. HORNÍKOVÁ, Adriana - DURAKBASA, Numan M. Technology and innovation with statistical methodology. In Quantitative methods in socio-economic analysis. Scientific seminar. Quantitative methods in socio-economic analysis : 19th slovak-polish-ukrainian scientific seminar : october 23 - 27, 2012, Svätý Jur, AGAPÉ Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3831-2, s. 251-269.
  článok

  článok

 10. HORNÍKOVÁ, Adriana. MATLAB for psychologists. In Technometrics. - American Statistical Association and the American Society for Quality, 2013. ISSN 0040-1706, May 2013, vol. 55, no. 2, s. 2, online. Recenzia na: MATLAB for psychologists / Mauro Borgo, Alessandro Soranzo, Massimo Grassi. - New York : Springer, 2012. - ISBN 978-1-4614-2196-2. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok