Výsledky vyhľadávania

 1. HAVRILOVÁ, Michaela. Znalostný manažment : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. HRABOVSKÁ, Lenka. Znalostný manažment ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. HUDÁKOVÁ, Mária. Nové trendy v personálnom riadení podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha

 4. MAKOHUSOVÁ, Ľubica. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. MARCINEKOVÁ, Barbora. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. POPADIČOVÁ, Marianna. Motivácia ako faktor formujúci ľudské konanie : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  kniha

  kniha

 7. PAVLENDOVÁ, Lucia. Motivácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  článok

  článok

 8. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2010. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda slovenských podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-9].
  článok

  článok

 10. PÖTHEOVÁ, Petra. Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
  článok

  článok