Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Daniel. Alternatívne formy investovania kapitálu : dizertačná práca. Škol. Oľga Miková. Bratislava, 2010. 183 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KÖNIG, Daniel. Predchádzanie zlyhaniam na finančných trhoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 3. KÖNIG, Daniel. Zlato a jeho fundamentálna analýza. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-6].
  článok

  článok

 4. KÖNIG, Daniel. Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok

 5. KÖNIG, Daniel. Zlato a jeho hlavné charakteristiky. In Zborník z vedeckého seminára Katedry podnikových financií : rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ 1/3820/06. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2670-8, s. 56-61.
  článok

  článok

 6. KÖNIG, Daniel. Developing a vznik realitných fondov na Slovensku. In Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi : odborný mesačník pre oblasť finančných služieb. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISSN 1337-5938, 2007, č. 4, s. 16-19.
  článok

  článok

 7. KÖNIG, Daniel. Developing a vznik realitných fondov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  článok

  článok