Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard - SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Business environment and stock market integration: preliminary results from CEE countries. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní vědecká konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 15.-19. prosince 2014, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, s. 1413-1421. VEGA 1/0393/12.
  článok

  článok


 2. LYÓCSA, Štefan et al. Rýchlosť, volatilita a štrukturálne zlomy integrácie akciových trhov krajín Strednej a Východnej Európy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0393/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Bratislava, 2014. 12 s. [0,5 AH]. VEGA 1/0393/12. ISBN [nemá].

 3. IVANOVÁ, Alžbeta. Audit účtovnej závierky strednej odbornej školy v Snine : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. TKÁČOVÁ, Veronika. Zhodnotenie finančno-ekonomickej pozície Roľníckeho družstva Koromľa na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. HIRJAKOVÁ, Denisa. Meranie finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BARTKOVÁ, Svetlana. Využitie výsledkov finančnej analýzy v riadení spoločnosti Kimex Group s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. MICHALOVÁ, Nikola. Vplyv nákladov na výsledok hospodárenia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. SOKOLOVÁ, Alena. Daňové a účtovné aspekty tvorby a použitia rezerv : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. POLÁŠKOVÁ, Darina. Daňové a účtovné aspekty tvorby opravných položiek : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. VAĽOVČÍKOVÁ, Zuzana. Aplikácia vybraných metód finančno-ekonomickej analýzy podniku Vetropack Nemšová, s. r. o : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha