Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard - SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Business environment and stock market integration: preliminary results from CEE countries. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní vědecká konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 15.-19. prosince 2014, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, s. 1413-1421. VEGA 1/0393/12.
  článok

  článok

 2. LYÓCSA, Štefan et al. Rýchlosť, volatilita a štrukturálne zlomy integrácie akciových trhov krajín Strednej a Východnej Európy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0393/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Bratislava, 2014. 12 s. [0,5 AH]. VEGA 1/0393/12. ISBN [nemá].
 3. SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Vybrané aspekty reštrukturalizácií v SR. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 204-209 CD-ROM. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 4. SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Vývoj súdnej reštrukturalizácie v SR. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 1, s. 52-60.
  článok

  článok

 5. KARAFOVÁ, Diana. Kvalitatívne výsledky podniku a ich analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KRČMÁROVÁ, Nina. Zhodnotenie platobnej disciplíny podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ZELÉNKOVÁ, Andrea. Finančná analýza spoločnosti Bauer-Med s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. TKÁČOVÁ, Veronika. Zhodnotenie finančno-ekonomickej pozície Roľníckeho družstva Koromľa na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BARTKOVÁ, Svetlana. Využitie výsledkov finančnej analýzy v riadení spoločnosti Kimex Group s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MICHALOVÁ, Nikola. Vplyv nákladov na výsledok hospodárenia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha